Haastattelussa meluasiantuntija DI Hannu Nykänen

Haastattelussa meluasiantuntija DI Hannu Nykänen ja asukas Pasi Kivimäki

Soidinmäen voimalat ovat alle kilometrin etäisyydellä lähimmistä asuintaloista ja meluhaitat ovat olleet asukkaita vakavasti häiritseviä heti voimaloiden käynnistyttyä.