Järviradio mullistaa radiomaailman tekoälyllä / Järviradio is revolutionizing the radio world with AI

Uutistiedote: Järviradio mullistaa radiomaailman – Tekoälyllä tuotetut uutiset ja ohjelmat valtaavat ilmapiirin

Also in English below

Kuuntele tiedote:

Järviradio on ottanut aimo harppauksen tulevaisuuden radiotoiminnassa hyödyntämällä tekoälyä uusimmissa lähetyksissään. Helsingin puhekanavalla 105.8 taajuudella kuuluvat tekoälyn luomat uutiset ja ohjelmat ovat valloittaneet kuulijoiden sydämet kesäkuusta 2023 lähtien.

Järviradio on panostanut vahvasti tekoälyn hyödyntämiseen radiokentällä, ja tällä ratkaisullaan se asettuu edelläkävijäksi alalla. Tekoälymahdollisuudet ovat avanneet uusia ulottuvuuksia radiotoiminnalle, mahdollistaen entistä monipuolisempia ja personoidumpia lähetyksiä.

Kuulijat ovat antaneet positiivista palautetta tekoälyllä tuotetuista sisällöistä, jotka ovat olleet paitsi informatiivisia myös viihdyttäviä. Järviradio haluaa olla eturintamassa tarjoamassa innovatiivisia kokemuksia kuulijoilleen, kertoo Järviradion toimitusjohtaja Markku Mäenpää.

Tekoälyn avulla generoidut uutiset ja ohjelmat tarjoavat ainutlaatuisen näkökulman päivän tapahtumiin sekä monipuolisia keskustelunaiheita. Järviradio uskoo, että tekoälyn hyödyntäminen antaa mahdollisuuden entistä nopeampaan ja joustavampaan uutis- ja ohjelmatuotantoon.

Olemme innoissamme voidessamme tarjota kuulijoillemme tätä uutta, teknologian mahdollistamaa sisältöä. Tekoäly avaa ovia luovuudelle ja monipuolistaa radion tarjontaa, sanoo Järviradion toimitusjohtaja Markku Mäenpää.

Järviradion kuuntelijat voivat siis odottaa entistä innovatiivisempia ja monipuolisempia lähetyksiä tekoälyn tuoman lisäarvon myötä. Järviradio kutsuu kaikki uteliaat kuulijat virittäytymään 105.8 taajuudelle ja kokemaan tulevaisuuden radiotoiminnan ainutlaatuisuuden.

Kuuntele JRPUHE tästä:

Lisätiedot:

Järviradio Puhelin: 0400666089 Sähköposti: markku@jarviradio.fi

ENGLISH:

News release: Järviradio is revolutionizing the radio world – News and programs produced with artificial intelligence are taking over the atmosphere

Listen this news release

Järviradio has taken a real leap in future radio operations by utilizing artificial intelligence in its latest broadcasts. News and programs created by artificial intelligence on Helsinki’s talk channel 105.8 have won the hearts of listeners since June 2023.

Järviradio has invested heavily in utilizing artificial intelligence in the radio field, and with this solution it positions itself as a pioneer in the field. Artificial intelligence possibilities have opened up new dimensions for radio operations, enabling even more versatile and personalized broadcasts.

Listeners have given positive feedback on the content produced with artificial intelligence, which has been not only informative but also entertaining. Järviradio wants to be at the forefront of offering innovative experiences to its listeners, says Järviradio CEO Markku Mäenpää.

News and programs generated with the help of artificial intelligence offer a unique perspective on the day’s events and versatile topics for discussion. Järviradio believes that the use of artificial intelligence will enable even faster and more flexible news and program production.

We are excited to offer our listeners this new, technology-enabled content. Artificial intelligence opens the door to creativity and diversifies radio’s offerings, says Järradio CEO Markku Mäenpää.

Järradio’s listeners can therefore expect even more innovative and versatile broadcasts with the added value brought by artificial intelligence. Järviradio invites all curious listeners to tune in to the 105.8 frequency and experience the uniqueness of future radio operations.

Listen JRPUHE: