Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunta myönsi ansiomitalin Järviradiolle

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta jakoi tiedekunnan ansiomitaleita kahdelle media-alan yritykselle perjantaina 20.2.2015. Huomionosoitukset myönnettiin Keskisuomalaiselle ja Järviradiolle.  Aiemmin mitaleita on jaettu tutkijoille ja yritysmaailman edustajille merkittävästä toiminnasta tiedekunnan hyväksi ja ansioista IT-alan edistämisessä.

Perusteluissa todetaan: Ansiomitali nro 9 Järviradiolle

Järviradio on ponnistanut Alajärveltä valtakunnalliseksi radiokanavaksi. Tiedonvälityksessä radio on hyödyntänyt innovatiivisella tavalla uusinta IT-teknologiaa, mm. pilvipalvelua ja internetiä. Järviradio tarjoaa netti-TV-kanavia maailmanlaajuisesti ja radion levystö on pilvessä kaikkien selattavissa.

Järviradion ohjelmatarjonta palvelee yritystoimintaa, maaseudun väestöä sekä huomioi ohjelmissaan myös ikääntyvän väestön tarpeet. Esimerkiksi seurakunnille on rakennettu kirkkojen nettiradiojärjestelmää, jonka välityksellä käyttäjä voi valita kuunneltavakseen haluamansa seurakunnan jumalanpalveluksen suorana lähetyksenä. Mukana on jo kymmeniä ”nettikirkkoja”.

Järviradion käyttämän kevyen teknologian ansiosta etästudiot ovat käytössä reaaliaikaisesti. Näin  toimittajat voivat tuottaa liikkeellä ollessaan studiolaatuisia haastatteluja mobiililaitteilla, joista äänitiedostot välitetään suoraan studioon radiolähetystä varten.

Kansanradiona Järviradio tarjoaa yhtäläisin ehdoin ohjelma-aikaa järjestöille, yhteisöille ja kansalaisille. Paneelikeskustelulähetyksissä Järviradio hyödyntää IP-audio-tekniikkaa, jossa kaikki voivat osallistua radiolähetykseen omalta kotitietokoneeltaan.

Aktiivisen teknologian seuraamisen avulla kuuntelijoille voidaan välittää tietoa uudentyyppisten ohjelmien avulla. Esimerkkinä tästä on satelliittiyhteydellä toteutettu radiolähetys pilkkikilpailuista sekä lentokoneesta lennon aikana toteutettu suora radiolähetys Pariisin kuuntelijamatkalta.