Lakialoite kalevalaisen jäsenkorjauksen lisäämisestä lakiin yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 2 §:ään

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala ym. jättivät lakialoitteet LA 33/2018 vp 29.6.2018 kalevalaisen jäsenkorjauksen lisäämisestä lakiin yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 2 §:ään. Lakialoitteen allekirjoittajia oli kaikkiaan 40 kansanedustajaa.

Kuuntele Eeva-Maria Maijalan haastattelu: