Metsäsaamelaisten järjestämä lapin kylien kesätapahtuma Kittilässä

Jari Porttilan haastateluja

Kittilän lapinkylien puheenjohtaja Harri Siitonen

Kunnanjohtaja Timo Kurula

Lapinkylien parlamentin puheenjohtaja Merja Mattila

Sara Seppanen kansanedustaja

Saamelaiskäräjien ääniharava Kari Kyrö

Veikko Siitonen Lapin shamaani