Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE – JÄRVIRADIO OY

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan Järviradio Oy:n toiminnassaan noudatettavista tietojenkäsittelykäytännöistä.

1. Yhteystiedot

Järviradio Oy
Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Markku Mäenpää
Osoite: Kiertotie 5, 62900 Alajärvi
Puhelinnumero: 0400-666089
Sähköpostiosoite: markku@jarviradio.fi

2. Käsiteltävät tiedot

Järviradio Oy kerää asiakkaiden tietoja vain siinä määrin, kuin se on palveluiden tarjoamiseksi tarpeellista.

2.1. Sähköpostiviestit
Järviradion jr@jarviradio.fi-osoitteeseen lähetetyt sähköpostiviestit.

2.2. Levytoiveet ja ilmoitukset puhelimitse ja tekstiviestitse
Näiden yhteydenottojen tietosisällöt (esimerkiksi levytoive terveisineen tai ilmoitusteksti) taltioidaan järjestelmäämme, jotta viesti voidaan lukea radiolähetyksessä tai Tavarapörssi-ilmoitusten kohdalla myös julkaista Internetissä. Puheluista kirjataan käyttäjän sanelema viesti, tekstiviesteistä taltioidaan viestin lähettäjän puhelinnumero ja viestiin kirjoitettu sisältö.

2.3. Puhelut radiolähetykseen
Radiolähetyksessä kuuluneet puhelut tallentuvat lakisääteiseen referenssiäänitallenteeseen.

3. Kolmansien osapuolien toteuttamat palvelut

3.1. Tekstiviestipalvelut ja yleisöäänestykset / Arena Interactive Oy
Tekstiviestipalveluiden (tekstiviestinumero 17131) operaattori on Arena Interactive Oy, joka käsittelee asiakkaan lähettämiä tekstiviestejä välittääkseen ne Järviradiolle. Yleisöäänestyspalveluiden operaattori on Arena Interactive Oy, joka käsittelee asiakkaan lähettämiä tekstiviestejä ja puheluita äänestystuloksen kirjaamista ja laskemista varten.

3.2. Taloushallinnon palvelut / Tilitoimisto Salo Oy
Tulevien ja lähtevien laskujen tiedot luovutetaan Tilitoimisto Salo Oy:lle kirjanpitoa, laskutusta ja laskujen maksamista varten. Tilitoimisto Salo Oy käsittelee ostolaskumme Tikon Oy:n ohjelmistolla ja verkkolaskuja vastaanottava operaattori on Liaison Technologies Oy.

3.3. Verkkosivuilla käytetyt kolmansien osapuolien palvelut
jarviradio.fi-verkkosivuilla käytetään kolmansien osapuolien palveluita sisällön tai toiminnallisuuden toteuttamiseksi. Käyttämällä jarviradio.fi-verkkopalveluita hyväksyt käytännöt.

Tällä hetkellä verkkosivujen videoiden esittämiseen käytetään Youtube-palvelua, joka rekisteröi tietoja videoiden katseluista omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti. Youtube saattaa käsitellä edellämainittuja tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolella.

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.

Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, myös Google, käyttävät evästeitä. Niiden avulla ne näyttävät mainoksia sellaisten tietojen perusteella, jotka on saatu käyttäjän aiemmista vierailuista sivustollasi tai muilla sivustoilla.

Googlen mainosevästeiden avulla Google ja sen kumppanit voivat näyttää mainoksia käyttäjille niiden tietojen perusteella, jotka on saatu käyttäjien käynneistä sivustoillasi ja/tai muilla sivustoilla.

Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle postiosoitteella: Markku Mäenpää/Järviradio Oy, Kiertotie 5, 62900 Alajärvi. Liitä pyyntöön yhteystietosi (vähintään nimi, postiosoite ja puhelinnumero, halutessasi myös sähköpostiosoite).

5. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita.

6. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

7. Rekisterin suojaus

Järjestelmät, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu siten, ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

8. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta ilmoittamatta siitä erikseen.